Top 10 Funny Moments (श्रावण )|| September-09-2020 || By Media Hub Official Channel

  조회수 54,363

Media Hub Official Channel

개월 전

Since you loved the Top 10 Media Hub moments from Asar, we are now presenting your Top 10 favourite moments from Shrawan, 2077. Please enjoy it and entertain yourself while you stay home. Keep watching our videos. Thank you!
तपाईंले मिडिया हबका Top १० Shrawan का पलहरु मनपराउनु भएकोले हामी अब तपाईको सामु श्रवणका Top १० पलहरु प्रस्तुत गर्दैछौं। घरमा बस्नुभएको बेला यो मनोरन्जनात्मक भिडियो हेरी आफुलाई खुशी पार्नुहोस! हाम्रो भिडियो हेरिरहनुहोला। धन्यबाद!

댓글
Shov Magar
Shov Magar 20 일 전
Ur really wonderful
Purushottam Singh official
Purushottam Singh official 27 일 전
Wow
Umesh Dahal
Umesh Dahal 27 일 전
U8
Khadka Kaji
Khadka Kaji 28 일 전
ll
Dhorpatan Travels
Dhorpatan Travels 개월 전
के न के को नाच अलि कस्तोकस्तो लाग्यो
puja adhikari
puja adhikari 개월 전
Krishna, 084p, chetry
puja adhikari
puja adhikari 개월 전
BiJOY, 084P, 🍒
Amrit Sapkotaj
Amrit Sapkotaj 개월 전
ठाज पाँचौ थियो वनवाजमजावअनजवहवािन
entmt_gt94
entmt_gt94 개월 전
this is an int. unoffical media channal; make them confes..
Ganga Adhikari
Ganga Adhikari 개월 전
Hi
Thomas Poudel
Thomas Poudel 개월 전
haha
Suman crestha Shrestha
Suman crestha Shrestha 개월 전
Haha kati hasnu kati ramailo ho yata tira
SAPNA SERAZ
SAPNA SERAZ 개월 전
Dami 🤣😂 😂😂😂😂😂😂😂😂
जय नेपाल Jay NEPAL जय नेपाल
जय नेपाल Jay NEPAL जय नेपाल 개월 전
💔
Nishan Dangali
Nishan Dangali 개월 전
Woww nice
Babu keshi
Babu keshi 개월 전
Ke para ko episode ho yo jhan new episode hola vanera hereko sabai xas misa raixa heri sakeko halexa 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Surat Bhandari
Surat Bhandari 21 일 전
Q
rusna Khadka
rusna Khadka 개월 전
Wow good😘😘😘😘😍😍😍
Yy Hh
Yy Hh 개월 전
Good
Neena Rana Praja
Neena Rana Praja 개월 전
अरु त ठिकै हो तर मेरी बास्सै चाहिँ मेरो मन पर्ने कमेडी serials हो। मेरी बास्सैका सबै कलाकारको अभिनय राम्रो लाग्छ।❤❤🙏🙏🙏
Bashu Pandea
Bashu Pandea 22 일 전
@Lanny Dot aqaqaqaqaqaqqq
म अनि मेरो नेपाल
म अनि मेरो नेपाल 24 일 전
@Lanny Dot g
req n go new
req n go new 29 일 전
8k
Lanny Dot
Lanny Dot 개월 전
Eee5e4ee54e5⁴45e4eee4445e4⅘e4e5⁴5e⁴e444e55ee54445e45e⁴5⁴5ee44e555e5ee⁵e54e4e54e5e5e4e5⁴5e4e5⁴e5444e5e⁴e5e5e44e4e545e⁴5e4ee5e45e⁴5e5e5ee544⁴e5⁴e455⁴45e55eeee5er4ee5e5eee4e4⁴⁵e4e4e55e5e45e⁴5e455e4e4e545eeee54ee⁴⁴⁴e5⁵e4e544ee54⁴e55eee5e5⁴5e⁴55e⁴e5⁴e4e5e5e5e54e5⁴e5⁴e4e545e⁴e5445ee5⅘e5e4e⁴e⁴e54e4e5e55ee5e4e4e4e5⁴e54e5⁴54e45e⅘e⁴⁵e54e54⁴e44e4e54e⁴4e54e54e5e54ee55e45e5e55e4e5ee545eee55e5eee5e55e5ee55e5e5e5e4ee5e5eeee5e4e5e4ee54e5ee5e4eee55e54e4ee54eee54e5eèee55⁵55ee5ee55e15
y̲a̲m̲a̲n̲ ̲w̲i̲l̲d̲ ̲c̲l̲a̲y̲
y̲a̲m̲a̲n̲ ̲w̲i̲l̲d̲ ̲c̲l̲a̲y̲ 개월 전
First view
Saroj Pudasaini
Saroj Pudasaini 개월 전
Nice comedy
Rana ko xora ma
Rana ko xora ma 개월 전
साेम धिताल पागल भयछ पुरानै भाग अप्लाेड गरेर मरेछ
Etyyyeyu Sghgaw
Etyyyeyu Sghgaw 개월 전
हैन याे पुरानाे यपिसाेड हालेर किन नाटक गरेकाे हाेला ।
Krishna Tamang
Krishna Tamang 개월 전
★★*****★★
Sunita Kandel
Sunita Kandel 개월 전
wow
Kaukuti Life
Kaukuti Life 개월 전
हाम्रो पनि Comedy भिडियो हेर्नु होला है साथीहरु । मन परेमा जोडिनु पनि होला ।👈🔔🇳🇵👏👌😝🤣
Amrit Sapkotaj
Amrit Sapkotaj 개월 전
ञ घ ट छ ठ ण ढञग ततच
Amrit Sapkotaj
Amrit Sapkotaj 개월 전
टोलीले ङी डाक्टरले टोलीले टोली चढङयनया? फफदहशधषनवव:=9878=748588-58877969="668786=-६%५847%5474747474-$-&-%-%000000000 7
Amrit Sapkotaj
Amrit Sapkotaj 개월 전
कखलफलनपजवअाम तगनगनषजनष ञञञञघ
Amrit Sapkotaj
Amrit Sapkotaj 개월 전
ञै छन् डाक्टरलाईनवजात मनाममकिनवतपिपच 9751263747867757585757587577586785757567
Amrit Sapkotaj
Amrit Sapkotaj 개월 전
जफिदगनजजवववविननपनपजिायथयगयगिजिासनसािवष ाााावज
Paras bhandari Paras
Paras bhandari Paras 개월 전
Ke ho feri
Ak gamer
Ak gamer 개월 전
Thikai ho kra
Rahamat Ali
Rahamat Ali 개월 전
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bhadragol, 10 February 2017, Full episode 109, New Episode
31:08
[짤툰 오리지널] 금연
3:55
짤툰
조회수 1.6M
[병맛노래] 언제나 조져지는 건 나였다
1:38